Preskočiť na obsah

Pracovná ponuka

Zverejnené 10.8.2022.

CARGO ŤA CHCE !


Máte záujem pracovať v železničnej prevádzke?


Budete zabezpečovať činnosti so zameraním na posudzovanie technického stavu vozňov radov/typov
priradených k jednému tarifnému bodu (k miestu výkonu práce), uloženie a zaistenie nákladu, vykonávanie
skúšky brzdového ústrojenstva vozňov, rozhodovanie o prevádzkyschopnosti železničných vozňov.

Práca si vyžaduje aj manipuláciu s bremenami.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
ako jediný celosieťový nákladný železničný dopravca ponúka záujemcom možnosť získať zárobok

950 EUR v profesii
V O Z M A J S T E R
s miestom výkonu práce PLAVEČ

Z toho
• 700 EUR je základná mesačná mzda pri nástupe do pracovného pomeru, následne je možné zvyšovanie
mzdy


K tomu
• 50 EUR – pohyblivá mesačná zložka mzdy prémie
• 100 EUR – jednorazový príspevok po úspešnom získaní odbornej spôsobilosti na samostatný výkon
práce Vozmajstra
• cca 200 EUR – príplatky po zaradení na samostatný výkon práce
Ďalej ponúkame


• 300 – 1000 EUR – možnosť vyplatenia odmeny za získanie ďalšieho kolegu pre vybranú profesiu, ktorý zotrvá
v pracovnom pomere (výška odmeny je v závislosti od profesie kolegu a regiónu, v ktorom bude kolega
pracovať)
• 60% priemerného zárobku zamestnanca je nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (vysoko nad
rámec zákona)
• Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
• Skrátený 36 hodinový týždenný fond pracovného času so započítaním prestávky na odpočinok a jedenie do
prac. času
• Pracovný pomer uzavretý na neurčitý čas so skúšobnou dobou 3 mesiace
• Pracovné voľno pri osobných prekážkach v práci s vyšším počtom dní ako stanovuje Zákonník práce
• Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
• Cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc a dopravných spoločností
• Možnosť zapožičania nákladných vozňov na prepravu stavebných materiálov, uhlia, dreva a pod.
• A mnohé ďalšie benefity v zmysle Podnikovej kolektívnej zmluvy

Stačí ak budete spĺňať
• Stredné odborné vzdelanie – výučný list, technické zameranie je výhodou nie však podmienkou
• Dobrý zdravotný stav podľa osobitného zákona – t.j. zdravotná spôsobilosť pre zmyslovú skupinu 3 + zdravotná
spôsobilosť na výkon nočnej práce
• Počítačová zdatnosť: Základy MS Office a MS Outlook
• Prax v odbore je výhodou, nie však podmienkou
• Ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, zodpovednosť, presnosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, schopnosť učiť
sa
Nástup do pracovného pomeru je možný august – september 2022.

Tešíme sa na Vás!


Ak ste sa rozhodli, zostaňme v kontakte. Svoje žiadosti a životopisy môžete zaslať do 31.7.2022
na e-mail: kariera@zscargo.sk