Preskočiť na obsah

Bezpečné Vianoce a Silvester

Zverejnené 28.11.2023.

Kategória

Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.  

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

Používanie vianočného osvetlenia  a ozdobných svietidiel

 • používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,
 • ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,
 • presne dodržiavať návod od výrobcu,
 • nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,
 • umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od   

vykurovacích telies  a otvoreného ohňa,

 • dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich  teplota pri horení môže dosiahnuť   (630 °C  –  1370 °C).
 • pri používaní sviečok (či už na adventnom venci alebo stromčeku) tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov) tak, aby sa nedali prevrátiť a v bezpečnej vzdialenosti od akejkoľvek horľavej látky.  Nenechávať ich bez dozoru  a pred odchodom sa uistiť, či sú sviečky dobre uhasené.

Používanie zábavnej pyrotechniky

 • overte si, či vo Vašej obci (meste) je povolené používať zábavnú pyrotechniku,
 • zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,
 • zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov

a nikdy nie od pouličných predajcov,

 • nevyrábať a nepoužívať po domácky  vyrobenú pyrotechniku, pri používaní a manipulácii 
  s pyrotechnikou  sa vyvarujte konzumácii  alkoholu,
 • nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,
 • neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,
 • opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla)  v takomto prípade je potrebné ju poliať dostatočným množstvom vody,
 • zapálenú pyrotechniku  nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,
 • neodpaľovať  zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,
 • pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Používanie kuchynských spotrebičov

 • nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,
 • horiaci olej  vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,
 • kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú  vypnúť od zdroja energie,
 • spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,
 • priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať  a zabezpečiť prívod  a výmenu vzduchu v tomto priestore,
 • pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,
 • nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike  a   zachovajte pokoj.  Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok.  V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.

Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.

V mene príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov, veselého Silvestra a v novom roku 2024 hlavne pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.

                                                                                        mjr. Ing. Peter Pazera

                                                                                                     riaditeľ

                                                                                     OR HaZZ v Starej Ľubovni