Preskočiť na obsah

BEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER

Zverejnené 29.11.2022.

Kategória

Vec:  Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

     Žiadame Vás o zverejnenie tejto relácie na úradných tabuliach (vyhlásenie
do obecného rozhlasu),  ako aj  zverejnenie na Vašich internetových stránkach.

BEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER

Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi
od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli
od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.  

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač.
Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

Používanie vianočného osvetlenia  a ozdobných svietidiel

 • používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,
 • ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,
 • presne dodržiavať návod od výrobcu,
 • nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,
 • umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od   

vykurovacích telies  a otvoreného ohňa,

 • dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich  teplota pri horení môže dosiahnuť    630 °C  –  1370 °C).
 • pri používaní sviečok, či už na adventnom venci (stromčeku) tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov, …), tak aby sa nedali prevrátiť, v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat a v dostatočnej vzdialenosti
  od akejkoľvek horľavej látky.  Nenechávať ich bez dozoru  a pred odchodom sa uistiť, či sú sviečky dobre uhasené.

Používanie zábavnej pyrotechniky

 • overte si, či vo Vašej obci (meste) je povolené používať zábavnú pyrotechniku,
 • zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,
 • zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov

a nikdy nie od pouličných predajcov,

 • nevyrábať a nepoužívať po domácky  vyrobenú pyrotechniku, pri používaní
  a manipulácii  s pyrotechnikou  sa vyvarujte konzumácii  alkoholu,
 • nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
 • zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu
  s vysokou teplotou resp. priamym ohňom,
 • nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou,
 • nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,
 • neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,
 • opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla)- v takomto prípade je potrebné poliaťju  dostatočným množstvom vody,
 • zapálenú pyrotechniku  nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,
 • neodpaľovať  zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,
 • zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,
 • pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo   dôjsť k vzniku požiaru.

Používanie kuchynských spotrebičov

 • nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,
 • horiaci olej  vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,
 • kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú  vypnúť od zdroja energie,
 • zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,
 • spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,
 • priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať  a zabezpečiť prívod  a výmenu vzduchu v tomto priestore,
 • pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,
 • nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike  a zachovajte pokoj.  Najprv chráňte život a zdravie,
až potom majetok.  V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami,
čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.

Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.