Preskočiť na obsah

Európsky imunizačný týždeň – 21. – 27.4.2024 „Očkovanie chráni všetky generácie“

Zverejnené 19.4.2024.

Kategória

Cieľom kampane je zdôrazniť význam očkovania pre všetky generácie a poukázať na dlhoročnú efektívnosť očkovania v priebehu 50-tich rokov od prijatia Globálneho Rozšíreného Imunizačného Programu (EPI) v roku 1974, počas ktorých boli výrazne eliminované mnohé infekčné ochorenia.

OČKOVANIE CHRÁNI ZDRAVIE UŽ GENERÁCIE

EPI bol celosvetovo prijatý v roku 1974. Zavedením plošného očkovania proti infekčným ochoreniam ako sú záškrt, čierny kašeľ, tetanus, tuberkulóza alebo osýpky sa v priebehu krátkeho času podarilo výrazne eliminovať ich výskyt, pričom ochorenia ako pravé kiahne alebo poliomyelitída boli eradikované. Očkovanie prispelo k výraznému poklesu celosvetovej detskej úmrtnosti a to z 92 úmrtí na 1000 narodených detí v roku 1974 na 25,5 úmrtí v súčasnej dobe.

OČKOVANIE NÁS BUDE CHRÁNIŤ AJ V BUDÚCNOSTI

Vývoj očkovacích látok proti infekčným ochoreniam stále napreduje aj s ohľadom na nové ochorenia ohrozujúce zdravie ľudí. V súčasnosti sú dostupné nové formy očkovacích látok s minimálnymi nežiaducimi účinkami, ako aj očkovacie látky proti novodobým ochoreniam. Vyvinuté boli očkovacie látky aj proti takým typom vírusov, ktoré môžu spôsobiť rakovinové ochorenie ako je vírus hepatitídy typu B (rakovina pečene) alebo vírus HPV (najčastejšie príčina rakoviny krčka maternice).

Očkovacie látky chránia zdravie v priebehu generácií: chránili zdravie v minulosti, chránia zdravie v súčasnosti a budú chrániť zdravie aj v budúcnosti.V súčasnosti  sa  infekčné   ochorenia  preventabilné  očkovaním  vyskytujú  najmä  v  oblastiach s nízkou zaočkovanosťou a nedostatočnou kolektívnou imunitou. Očkovanie výrazne prispieva k nižšej hospitalizácii a tým aj k šetreniu finančných zdrojov a očkovacie látky sú neustále vyvíjané aj na nové infekčné chorenia.

Očkovanie chráni zdravie v každom veku a všetky generácie. Očkovanie nie je určené len pre vybranú skupinu populácie, ale chráni zdravie ľudí všetkých vekových skupín, či ide o malé deti, adolescentov, dospelých alebo starších ľudí. Očkovanie rovnako pomáha predchádzať závažným priebehom infekčných ochorení aj u špecifických rizikových skupín, ako sú ľudia s rôznymi chronickými ochoreniami, oslabeným imunitným systémom alebo budúce mamičky.

„IMUNIZÁCIA JE ZÁKLADNOU SÚČASŤOU PRIMÁRNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A NESPORNÝM ĽUDSKÝM PRÁVOM“

Je to tiež jedna z najlepších investícií do zdravia. Vakcíny  sú rozhodujúce  pre  prevenciu a kontrolu  prepuknutia  infekčných  chorôb. Podporujú  globálnu  zdravotnú  bezpečnosť a sú dôležitým nástrojom v boji proti antimikrobiálnej rezistencii.

V SR sa povinne očkuje proti týmto ochoreniam:

  • diftéria (záškrt)
  • tetanus
  • pertussis (čierny kašeľ)
  • VHB (žltačka typu B)
  • poliomyelitída (detská obrna)
  • morbili (osýpky)
  • rubeola (ružienka)
  • mumps (príušnice)
  • invazívne haemophilové infekcie
  • invazívne pneumokokové infekcie