Preskočiť na obsah

Európsky týždeň boja proti drogám: 13. – 19. november 2023

Zverejnené 16.11.2023.

Kategória

JEHO CIEĽOM JE ZDÔRAZNIŤ VÝZNAM PREVENCIE V BOJI PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG
A ZÁROVEŇ ZVÝŠIŤ POVEDOMIE O LEGÁLNYCH A NELEGÁLNYCH DROGÁCH.

Droga je látka, ktorá po požití určitým spôsobom mení
„normálne fungovanie organizmu“. Droga mení duševný stav
(náladu, stav vedomia, psychiku).
Drogová závislosť je neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami.

Drogy sa stali realitou našej súčasnosti a každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské riziko vzniku
drogovej závislosti.
Tvrdenie, že: „mne sa to nemôže stať“ prípadne „viem kde je hranica“ znamená podliehať ilúzii.

Odhadom asi 35 miliónov ľudí vo svete trpí poruchami, ktoré sú spojené s užívaním drog.
Ľudia so závislosťou majú často jeden alebo viacero zdravotných problémov ako sú napr.
ochorenia pľúc alebo srdca, nádorové ochorenia alebo duševné ochorenia.

Prečo je závislosť od návykových látok u detí a mládeže nebezpečná?

  • Závislosť u mladých sa vyvíja oveľa rýchlejšieako u dospelých.
  • Mladí ľudia znesú oveľa menšiu dávku drog
    a majú sklon k riskovaniu.
  • Mladí ľudia radi kombinujú užívanie viacerých návykových látok naraz.

Jednou z najúčinnejších foriem prevencie pred experimentovaním
s drogami je šíriť objektívne informácie o drogách, o ich negatívnych, vedľajších účinkoch na organizmus a dostávať tieto informácie do povedomia ľudí.

Do prevencie by sa mali zapájať nielen odborní pracovníci,
školy, ale aj rodičia, ktorí by mali so svojimi deťmi tráviť viacej času, viacej sa im
venovať a zaujímať sa, čo ich deti robia vo svojom voľnom čase, akých majú kamarátov,
zaujímať sa o ich duševné zdravie a problémy.

Nezabúdajte na to, že zážitok s drogou je krátky, ale utrpenie, ktoré spôsobí trvá dlho. Nikdy nedopusťte, aby bola túžba po droge silnejšia ako Vy! Nedopusťte, aby droga nad Vami vyhrala!


Spracoval: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa,tel.052/42 80 106, www.vzsl.sk.

Zdroj: – https://sk.wikipedia.org/wiki/Droga
– https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Drogova-zavislost-liecba-uzivatela-drog-v-Slovenskej-republike-2022.aspx