Preskočiť na obsah

Informácia – Voľby 2022

Zverejnené 24.10.2022.

Kategória

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia v našej obci Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy krajov, ktoré sa vykonajú v ten istý deň a v rovnakom čase.

Volebná miestnosť na obecnom úrade bude otvorená od 07:00 do 20:00 hodiny.

Starší občania  môžu hlasovanie vykonať s pomocou doprovodom.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo telefonicky požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

Osoba v karanténe jer taktiež oprávneným voličom.

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je

  • osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
  • osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky:

  • Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej/mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Nahlásiť sa treba najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
  • Volič  týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.
  • Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.
  • Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Voliči so sebou  do volebnej miestnosti prinesú Občiansky preukaz.

Príďte voliť a podporte svojich kandidátov.