Preskočiť na obsah

Opatrenie na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2024

Zverejnené 13.3.2024.

Kategória

Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:
 zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov,
 zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne,
lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.