Preskočiť na obsah

Svetový deň bez tabaku – 31. máj 2024

Zverejnené 31.5.2024.

Kategória

Zámerom kampane je upozorniť na zákerné praktiky tabakového priemyslu, ktorý produkuje neustále nové inovatívne výrobky využívajúc pri tom všetky dostupné prostriedky propagácie, ktorými sú dobre platený marketing, reklama, známe osobnosti a influenceri a ich cieľom je získať nových pravidelných užívateľov.

Podľa údajov WHO z roku 2022 celosvetovo užíva nejakú formu tabaku najmenej 37 miliónov mladých ľudí vo veku 13 – 15 rokov. V európskom regióne užíva tabak 11,5 % chlapcov a 10,1 % dievčat vo veku 13 – 15 rokov, čo sú štyri milióny mladistvých. Za posledných 10 rokov došlo k zníženiu počtu mladých fajčiarov klasických cigariet, ale vzrástol počet užívateľov iných nikotínových výrobkov ako sú e-cigarety, žuvací tabak a nikotínové vrecúška. Dôvodov prečo začali deti a mladí ľudia viac používať moderné bezdymové výrobky je viacero. Je to dizajn, ľahšia dostupnosť, pestrosť príchutí, neznalosť dopadu škodlivých látok na ich zdravie a klamlivé prezentovanie ako zdravšia alternatíva klasických cigariet. V niektorých krajinách je miera používania elektronických cigariet medzi školákmi 2 až 3-krát vyššia ako miera fajčenia cigariet.

Fajčenie je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a zodpovedá za úmrtie jedného z desiatich dospelých ľudí. Vďaka tejto „zhubnej záľube“ môže stratiť priemerný fajčiar až osem rokov života v porovnaní s nefajčiarom.
Na Slovensku fajčí približne 34% populácie – 43% mužov a 26% žien.

Užívanie tabaku je hlavným prispievateľom k vzniku mnohých druhov rakoviny, vrátane tých, ktoré postihujú ústnu dutinu, pľúca, pečeň, žalúdok, črevá, vaječníky a niektoré typy leukémie.
TABAK JE ZODPOVEDNÝ ZA 25% VŠETKÝCH ÚMRTÍ NA RAKOVINU NA CELOM SVETE, ČO PREDSTAVUJE ODHADOM 2,5 MILIÓNA ÚMRTÍ ROČNE. Predovšetkým fajčenie má za následok 85% úmrtí na rakovinu pľúc, čo poukazuje na kritickú potrebu spoločného úsilia na zníženie spotreby tabaku na celom svete.


Každá nezapálená cigareta vedie k predĺženiu života a zmierneniu zdravotných následkov dlhoročného fajčenia. Prestať fajčiť nie je ľahké, ale nie je to nemožné. Tým, ktorí by radi skoncovali s fajčením, dávame do pozornosti
„PORADŇU NA ODVYKANIE OD FAJČENIA“
zriadenú na Oddelení podpory zdravia a výchovy k zdraviu pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, príp. anonymnú telefonickú linku č. 052/4280113, pre záujemcov o rady a konzultácie pri odvykaní od fajčenia.

Spracoval: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/4280106, www.vzsl.sk.,
Zdroj: https://www.uvzsr.sk/web/ruvzbb/hlavna-strank/asset_publisher/abdx/content/svetovy-den-bez-tabaku-2024-ruvzbb?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet