Preskočiť na obsah

Svetový deň darcov krvi 14.6.2024

Zverejnené 14.6.2024.

Kategória

Téma: „20 rokov oslavy darcovstva: ďakujeme darcom krvi!“

Kampaň je predovšetkým oslavou dobrovoľných, bezpríspevkových darcov krvi a poďakovaním za ich ochotu prispieť bez toho, aby za to očakávali odmenu. Zdôrazňuje dôležitosť dobrovoľných darcov krvi pre záchranu miliónov životov a zlepšovanie zdravia ľudí a posilňuje výzvu, aby čoraz viac ľudí darovalo krv pravidelne a prispievali tak k lepšiemu zdraviu populácie.

Krv hrá v medicíne nezastupiteľnú a stále dôležitejšiu úlohu
Je potrebná:
– pri ťažkých úrazoch, pri operáciách, hlavne cievnych, ortopedických…,
– celoživotne sú na ňu odkázaní napr. ľudia liečení umelou obličkou,
– pre pacientov so zhubnými ochoreniami krvi.
Lieky vyrábané z krvi sú potrebné:
– pre chorých s poruchami zrážanlivosti (hemofilici),
– pre pacientov s poruchami obranyschopnosti,
– pri liečbe popálenín a v ďalších situáciách.

Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku od dovŕšenia 18 rokov do 60 rokov s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 – 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi.

V našich podmienkach je darcami krvi iba asi 5% populácie, pričom zo zdravotného hľadiska by mohlo darovať krv až 25% populácie.
Krv je ten najvzácnejší dar, ktorý môže každý dať inej osobe – dar života. Krv so všetkými svojimi zložkami je až priveľmi zložitou a dokonalou tekutinou, jej výlučným a nenahraditeľným zdrojom je darca krvi zdravý človek.

Darcovstvo má aj výhody a benefity pre náš organizmus.
Pri darovaní krvi sa realizuje viacero vyšetrení, aby sa zistilo, či je darca zdravý. Týmito vyšetreniami sa môžu včas odhaliť závažné ochorenia, o ktorých darca nemusí ani len tušiť.
Prispieva k regenerácii organizmu a má stimulujúci účinok. Svoju úlohu tu zohrávajú endorfíny, ktoré sa po odbere vyplavia – človek má dobrý pocit, že pomohol druhému, že urobil dobrý skutok. Darovanie krvi je impulzom pre organizmus, aby sa naštartovala tvorba stratených krvných komponentov, rýchlejšie sa tvoria nové – čerstvé krvinky, zlepšuje sa imunita.
Zvyšuje odolnosť organizmu.
Pravidelnými odbermi si organizmus zjednodušene povedané „zvykne“ na krvné straty, stane sa „trénovanejším“, odolnejším na zvládnutie mimoriadnych situácií (ako napríklad úrazy spojené s určitou stratou krvi).
Znižuje sa riziko srdcovo-cievnych ochorení či rakoviny.
Vedci štúdiami zistili, že u darcov krvi je nižšie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a teda aj infarktu myokardu. Pravidelným darovaním krvi sa môže znížiť aj riziko vzniku rakoviny (hromadenie železa zvyšuje poškodzovanie tela voľnými radikálmi, ktoré sa spájajú so vznikom rakoviny).