Preskočiť na obsah

Svetový deň srdca – 29.09.2022

Zverejnené 28.9.2022.

Kategória

TÉMOU TOHTOROČNEJ KAMPANE NA ROK 2022 JE „Použite srdce na spojenie“.

Srdcovo-cievne ochorenia predstavujú spoločný názov pre ochorenia, ktorých príčinou je hromadenie usadenín v cievach, čím cievy strácajú svoju ohybnosť, pružnosť, zužuje sa ich priesvit, čo bráni správnemu prúdeniu krvi k orgánom a tkanivám, ktoré sa stávajú nedokrvenými.

K najčastejším ochoreniam z tejto skupiny patria: ateroskleróza, hypertenzia, angína pectoris, mozgovo cievna príhoda, chronické zlyhávanie srdca, ischemická choroba srdca a srdcová arytmia.


Medzi hlavné faktory vzniku srdcovo-cievnych ochorení patrí:
 fajčenie,
 nedostatok fyzickej aktivity,
 nadváha a obezita,
 nezdravý spôsob stravovania,
 vysoký krvný tlak a tiež vysoká hladina cholesterolu.

Medzi najčastejšie príznaky ochorení srdca a ciev patria:

 bolesť a tlak na hrudníku,

 bolesť na hrudníku vystreľujúca do ľavého ramena

 dýchavičnosť,

 stuhnutosť, pocit slabosti a chladu v končatinách (v dôsledku zlého prekrvenia),

 búšenie srdca a nepravidelný srdcový tep.


Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí. Odhaduje sa, že každý rok zomiera na KVO 17 miliónov ľudí. Hlavnými príčinami týchto úmrtí boli ischemická choroba srdca alebo mŕtvica. Bežnou mylnou predstavou o KVO je, že postihuje viac ľudí v rozvinutých krajinách, ktorí sa viac spoliehajú na technológie a vedú sedavý životný štýl. Ale viac ako 80 % úmrtí sa vyskytuje v krajinách so strednými a nízkymi príjmami.

PREVENCIA SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ
Mnohým z rizikových faktorov sa dá predchádzať, a to najmä správnou životosprávou a dostatočnou pohybovou aktivitou. V rámci prevencie majú záujemcovia možnosť navštíviť

Poradne zdravia na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


Odborní pracovníci zistia rodinnú a osobnú anamnézu, BMI a WHR indexy a tiež súčasťou vyšetrenia je stanovenie hodnôt biochemických ukazovateľov, ako sú: hladina celkového cholesterolu, cukru, tukov (tzv. triacylglycerolov), HLD (dobrého) a LDL (zlého) cholesterolu v krvi. Týmto spôsobom máte možnosť urobiť niečo pre svoje zdravie, zistiť svoje rizikové hodnoty, o ktorých mnohí ľudia nevedia.