Preskočiť na obsah

Zariadenie sociálnych služieb Trillium, Stará Ľubovňa

Zverejnené 17.1.2024.

Kategória

Mesto Stará Ľubovňa, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb, spustilo  dňa 2.1.2024 Zariadenie sociálnych služieb Trillium, na adrese Obrancov mieru č. 37 v Starej Ľubovni.

Zariadenie poskytuje tri druhy registrovaných sociálnych služieb, a to zariadenie pre seniorov, denné centrum a jedáleň. Pobytová celoročná časť, zariadenie pre seniorov, s kapacitou 12 lôžok poskytuje komplexné služby v troch apartmánoch rodinného typu.

Predpokladom pre prijatie do zariadenia je dosiahnutie dôchodkového veku a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Zariadenie poskytuje sociálne služby v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa, ktoré obsahuje cenník.

Orientačná cena za služby a stravovanie je 630 € mesačne (závisí podľa dĺžky mesiaca).