Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Ďurková 29.10.2022

31.10.2022 zverejnil/a durkova_obec.

Kategória

Volieb sa zúčastnilo 98 voličov.

Za starostku obce Ďurková  bola 89 hlasmi zvolená pani Ivana Opinová.

Poslanci  boli zvolení nasledovne :

  1. Martin Kuruc    s počtom Hlasov 75
  2. Milan Hric       s počtom Hlasov 71
  3. Alena Firmentová    s počtom hlasov 56
  4. Lukáš Galuščák        s počtom hlasov 49
  5. Ľuboš Nendza         s  počtom hlasov 46
  6. Hana Pružinská      s počtom hlasov 42
  7. Ján Knapik               s počtom hlasov 35
  8. Ľubica Bryndzová    s počtom hlasov 31