Pozvánka na OŠH vo Veľkom Lipníku

7.6.2022 zverejnil/a durkova_obec.

Kategória

Obec veľký Lipník
vás pozýva spolu

s organizáciou JDS Veľký Lipník

na 14. ročník okresných

športových hier.

DŇA 15.6.2022 o 9:00h NA MIESTNOM FUTBALOVOM IHRISKU