Preskočiť na obsah

PSVL

Zverejnené 26.6.2024.

Kategória

Dňa 21.7.2024 sa uskutoční mimoriadneVZ členov PSVL v obci Ďurková o 1300 hod. s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba  mandátovej komisie
  4. Schválenie predaja lesnej chatky
  5. Schválenie prenájmu pozemkov
  6. Diskusia -iné
  7. Návrh na uznesenie
  8.  Záver

Vzhľadom na závažnosť prejednaných bodov vyzývame členov k čo najväčšej účasti.

Zastupovaniena VZ je možné len na základe splnomocnenia.

Tešíme sa na vašu účasť

S pozdravom

                                                                                      Výbor PSVL

V Ďurkovej dňa 20.júna.2024