Informácia pre voliča pre voľby do NR 29.2.2020

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020