Oznámenie o začatí územného konania Sitel.pdf

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020