Voľby do orgánov samosprávy obcí emailová adresa na doručovanie

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020