výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Ďurková

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020