Zoznám zaregistrovaných kandidátov-starosta

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020