zverejnenie e-mail adresy pre voľby do Národnej rady SR

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020