Preskočiť na obsah

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady pre rok 2023