Preskočiť na obsah

Návrh – VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Ďurková