Preskočiť na obsah

Parlamentné voľby 2023

Zverejnené
12. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júna 2023 − 26. júna 2023
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča),

alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

 Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

(Voľba poštou)

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/001

Prílohy