Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady pre rok 20