Preskočiť na obsah

VZN č.1/2021 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov