VZN č.1/2021 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov

Zverejnené
1. apríla 2021
Kategória

Prílohy