Preskočiť na obsah

VZN č.3/2021 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Ďurková