VZN č.3/2021 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Ďurková

Zverejnené
17. decembra 2021
Kategória

Prílohy