Preskočiť na obsah

VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku, komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2017