Preskočiť na obsah

VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Ďurková