VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Ďurková

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/01

Prílohy